ДБН В.2.2-10-2001

Минрегион Украины утвердил проект Изменений №2 в ДБН В.2.2-10-2001г. "Учреждения охраны здоровья".
Полностью скачать или посмотреть проект изменений в формате файла .pdf нажав на ссылку Скачать файл: Zmina-2-DBN-V.2.2-10-2001-Zdravoohranenie.pdf
Посмотреть онлайн файл: Zmina-2-DBN-V.2.2-10-2001-Zdravoohranenie.pdf


ДБН В.2.2-10-2001 


Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ ́Я

Вступ.
У першому абзаці у позначенні «ДБН В.2.2-9-99» вилучити «-99»
Пункт 1.3.
Посилання на «ВСН 62»
замінити на «ДБН В.2.2-17».
Пункт 1.5.
У першому реченні після слів:
«кабінети лікарів загальної практики»
додати:«заклади первинної медико - санітарної допомоги (ПМСД)».

До розділу 1 «Загальні положення» додати новий пункт 1.6
«Пункт 1.6 Заклади охорони здоров´я згідно з Законом України поділяються наступним чином:

-заклади екстреної медичної допомоги;
-амбулаторно полікліничні заклади;
-заклади паліативної допомоги.

Пункт 2.7.  Додати третій абзац:
«Їдальні  у  закладах  охорони  здоров´я  слід  проектувати  за  вимогами ДБН В.2.2-25».
Пункт  2.15.  У  другому  абзаці  після  посилання  на  «ВСН  01»  додати: «ДБН В.2.3-15», далі — за текстом.
Пункт 3.10.  Посилання на «ВСН 62» замінити на «ДБН В.2.2-17».
Пункт 3.15.  Останнє речення вилучити.
Пункт  3.28.  Викласти  у  новій  редакції  «В  опорядженні  будинків необхідно використовувати матеріали згідно вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-31, ДБН Б В.2.6-33, ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36.»
Пункт 4.10.  Після слів« положенням» додати:« ДБН В.1.1-7»
Пункт  5.1.  Замінити  позначення  «СанПіН  3077»  на  «СН  3077», «ДержСанПіН  239»  на  «ДСанПіН  239»,  «СанПіН  2152»  на  «СН  2152», «СанПіН  5179»  на  «СанПиН  5179»,  доповнити  посиланнями  на:  «ДСанПіН 145, ДСанПіН 259, ДСанПіН 784, ДержСанПіН 1139, ДСП 201».
Пункт  5.2.  Позначення  «СанПіН  3077»  замінити  на  «СН  3077»,  а позначення «ДержСанПіН 239» замінити на «ДСанПіН 239».
Пункт  5.4.  Посилання  на  «СНиП  ІІ-4»  замінити  на  «ДБН  В.2.5-28»,а позначення «СанПіН 2605» замінити на «СанПиП 2605».
Пункт 5.10. Слова «ІІІБ, ІІІВ та IVB кліматичних зонах» замінити словами: «ІІ, IV, V кліматичних районах та ІІІБ кліматичному підрайоні», а слова: «в  межах  130-315°,  а  для  ІІВ  кліматичних  зон  200-290°»  замінити  словами: «в межах сектору горизонту 130-315°,  а також для І кліматичного району та ІІІА кліматичного підрайону в межах сектору горизонту 200-290°», далі — за текстом.
Пункт 5.14. Перший абзац доповнити реченням такого змісту: «Стовбур  сміттєпроводу  повинен  виготовлятися  з  негорючих  матеріалів,  а  також мати засоби прочищення, промивання і дезінфекції, бути герметичним та звукоізольованим від будівельних конструкцій згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-34. Він не повинен прилягати до приміщень з постійним перебування людей або до таких, що потребують додержання шумового режиму».
Додати  новий  абзац  наступного  змісту:«За  відсутності  сміттєпроводу може бути обладнаний окремий службовий ліфт для видаляння сміття згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-1»

Розділ 6
«Ліфти» Назву розділу замінити на «Ліфти та інші види механічного транспорту».
Пункт 6.1. Друге речення викласти у новій редакцій: «Всі ліфти та підйомники будинків закладів охорони здоров´я повинні відповідати вимогам відповідного розділу ДБН В.2.2-9, ДСТУ ISO 4190-1; ДСТУ ISO 4190-2; ДСТУ ISO 4190-3.
Додати новий абзац:
«В кожному протипожежному відсіку слід передбачати не менше ніж один пожежний  ліфт,  який  відповідає  вимогам  ДСТУ  7201,  НПАОП  0.00-1.02, НАПБ Б 01.007»
Пункт 6.2. У першому реченні після слів: «з розрахунку згідно з.. » додати: «вимогами НПАОП 0.00-1.02 та вказівками [6]», слова «Методикою розрахунку вертикального транспорту для житлових і громадських будівель» вилучити, далі — за текстом.
Розділ 6 доповнити новим пунктом:
«6.3  За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса слід передбачати встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування відвідувачами на кріслах-колясках  з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9. Виходи з нього слід розташовувати в рівні поверхів, що мають приміщення, які відвідуються інвалідами».
Пункт 7.12. У кінці речення додати посилання:«згідно з вимогами ДБН В.2.5-64».
Пункт 7.13. У кінці речення додати посилання: «ДСанПіН2.2.4-171».
Пункт  7.14.  У  першому  та  другому  абзацах  посилання  на «СНиП 2.04.01» замінити посиланням: «ДБН В.2.5-64».
Пункт 7.31. На початку пункту додати новий абзац: «Системи опалення  та  внутрішнього  теплопостачання,  вентиляції,  кондиціонування  та  охолодження слід проектувати згідно з ДБН В.2.5-67. Системи аварійної протидимної вентиляції – згідно зі СНиП 2.04.05».
Пункт 7.32. У останнє речення першого абзацу після слова «котельню» слід додати словосполучення «, або інше джерело теплозабезпечення».
Пункт 7.33.Після посилання на «СНіП ІІ-35» додати: «ДБН В.2.5-20»  
Пункт 7.40. Доповнити в кінці речення – «Електричні кабельні системами опалення у бетонних панелях слід застосовувати згідно з ДБН В.2.5-24».
Пункт  7.53.  Посилання  на  «ГОСТ  2874»  доповнити  посиланням  на «ДСанПіН 2.2.4-171».
Пункт  7.67.  Посилання  на  «СНиП  2.04.08»  замінити  посиланням  на «ДБН В.2.5-20».
.....
Додаток М (обов´язковий)  «Площа приміщень амбулаторно-полікліничних закладів»
Таблиця М.1. У назві таблиці слово «полікліник» замінити на «закладів ВМД».
Таблиця М.2.
Вилучити таблицю.
Таблиця М.3. У назві таблиці слово «полікліник» замінити на «заклади ВМД».
Таблиця М.4. У назві таблиці слово «полікліник» замінити на «заклади ВМД».
Додаток М. Замінити новою таблицю М.6:
Таблиця М.6 - Площа приміщень Центрів ПМСД

Полностью проект изменений №2 ДБН В.2.2-10-2001 скачать или посмотреть можно на нашем сайте в формате файла .pdf
Нажав на ссылку Скачать файл: Zmina-2-DBN-V.2.2-10-2001-Zdravoohranenie.pdf
Посмотреть онлайн файл: Zmina-2-DBN-V.2.2-10-2001-Zdravoohranenie.pdf

Ваше мнение

{vote}
free counters

Добавить комментарий

Оставить комментарий

  • Смайлы и люди
   Животные и природа
   Еда и напитки
   Активность
   Путешествия и места
   Предметы
   Символы
   Флаги
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив